Особлива інформація 2013

Особлива інформація 1

дата прийняття рішення щодо викупу  власних  акцій  та  назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

загальні збори акціонерів ЗАТ «Електро» – 24.05.2013 року період викупу до 30.04.2014 року мета – продаж та/або анулювання; визначення ціни за домовленістю сторін, але не нижче ринкової; фактори впливу – фінансове становище Товариства.

номінальна вартість – 84,00 гривні; ринкова – 635,00 гривень; прибуток за річною фінансовою звітністю – 44,48 гривень.

прості іменні, бездокументарна форма, кількість 2558 акцій, що складає 5,62 % статутного капіталу юридична  осіб або  фізична особа яка володіє 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій відсутня особи, члени наглядової ради та/або виконавчого органу,  у яких викуповуються  акції відсутні викуплені акції емітентом-прості іменні  27.1964% від статутного фонду остання дата викупу 09.08.2011 року.

Дата реєстрації 18 травня 2010 року, Реєстраційний № 1/13/1/10, дата видачі 18 травня 2010 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Львівським територіальним управлінням ДКЦПФР.

Особлива 2

1. Загальні збори акціонерів ЗАТ «Електро» прийняли рішення 24.05.2013 року:

– про звільнення членів Правління та Голови Правління

Голови Правління. Тринцолин Ярослав Іванович. Рік народження: 1950. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 25.06.1977 року, Б-1 № 829657. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Голова Правління ЗАТ “Електро”.

Салєй Іван Федорович. Рік народження: 1948. Освіта: Вища, Київський політехнічний інститут, 10.02.1977 року, Б-1             № 767216. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Костак Михайло Іванович. Рік народження: 1959. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 19.06.1985 року, МВ           № 894923. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Нестеренко Сергій Григорович. Рік народження: 02.11.1952 р. Освіта: Вища. Львівський політехнічний інститут, 1983 рік, ТВ – II № 906591. Стаж роботи: 20. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Гук Іван Кузмич. Рік народження: 02.10.1935 р. Освіта: Вища. Українська академія с/г наук, 1958 рік, И  № 286845. Стаж роботи: 45. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Собчук Юрій Іванович. Рік народження: 1943. Освіта: Середня, Мирогощанський сільсько-господарський технікум, 23.06.1984 року, ЖТ-1 № 062801. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Дмитраш Володимир Михайлович. Рік народження: 1958. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 30.06.1983 року, КВ № 751799. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Славич Дмитро Ігнатович. Рік народження: 1971. Освіта: Вища, Ужгородський національний університет, 28.02.2004 року, АК № 23547896. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Пую Петро Васильович. Рік народження: 1963. Освіта: Вища, Кишинівський політехнічний інститут, 18.06.1985 року,  ИВ   № 953128. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Невідомський Григорій Ілліч. Рік народження: 1951. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 1977 року, Б-1           № 829647. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Лучко Петро Ярославович. Рік народження Освіта: Вища,  Львівський державний університет ім. І.Франка, 30.06.1973 року Я № 839328. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».  Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу

Демчук Ольга Йосипівна  Середня-спеціальна, Львівський технікум гідромеліоративний та сільського будівництва, 24.12.1975 року,  К № 579102 01.11.1954 р.н. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Овод Олексій Антонович Вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут, 19.02.1979 року, Г-II № 181270  25.02.1950 р.н. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Луцик Михайло Васильович Середня, Золочівський с/г технікум, 25.березня. 1983 року, ДТ № 618570  03.06.1964 р. н.  Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Васютин Марія Романівна Середньо-спеціальна, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1983 року,  ГТ № 013243  17.11.1958 р. н. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Дац Андрій Павлович Середня, Виноградівський політехнічний технікум, 30.03.1990 року, НТ № 945946   05.01.1970 р. н.

Кузьмин Стефан Олексійович Вища, Львівський  політехнічний інститут, 05.06.1982 року,  ИВ-I № 195123  25.12.1953 р.н.  Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Дребот Георгій Георгійович  Вища   01.05.1940 р. н.  Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Підстава рішення: приведення Статуту та внутрішніх документів у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», створення в товаристві замість Правління одноособового виконавчого органу – Генерального директора.

У посадових осіб емітента  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перебували на посаді звільнені особи з 15.04.2011 року по 24.05.2013 року.

Повноваження та обов’язки відповідно до статуту товариства, окремої матеріальної винагороди посадова особа не отримувала, заробітна плата згідно посадового окладу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
2. Загальні збори акціонерів ЗАТ «Електро» прийняли рішення 24.05.2013 року:

– про звільнення членів та Голови Наглядової ради (всіх): Припинити повноваження Голови Наглядової ради Іваніва В.Ю. та членів Наглядової ради Іваніва В.Ю., Боднара Б.І., Паращинець В.М., Прокопіва О.З., Сидорук Л.Ф., Конашенкової Н.Г., Штаєра І.В., Іванчак Д.М., Воїнського О.С.

Підстава рішення: приведення Статуту та внутрішніх документів у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», зменшення чисельного складу Наглядової ради.

У посадових осіб емітента  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перебували на посаді звільнені особи з 15.04.2011 року по 24.05.2013 року.

 

3. Загальні збори акціонерів ЗАТ «Електро» прийняли рішення 24.05.2013 року:

– про обрання Наглядової ради Товариства в кількості 7 (сім) осіб:

Салєй Іван Федорович. Рік народження: 1948. Освіта: Вища, Київський політехнічний інститут, 10.02.1977 року, Б-1             № 767216. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Нестеренко Сергій Григорович Вища, Львівський політехнічний інститут, 21.06.1983 року, ТВ-II № 906591  02.11.1952 р.н. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Костак Михайло Іванович. Рік народження: 1959. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 19.06.1985 року, МВ      № 894923. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Собчук Юрій Іванович. Рік народження: 1943. Освіта: Середня, Мирогощанський сільсько-господарський технікум, 23.06.1984 року, ЖТ-1 № 062801. Стаж керівної роботи (років): 26. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Дмитраш Володимир Михайлович. Рік народження: 1958. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 30.06.1983 року, КВ № 751799. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Пую Петро Васильович. Рік народження: 1963. Освіта: Вища, Кишинівський політехнічний інститут, 18.06.1985 року,  ИВ         № 953128. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

Демчук Ольга Йосипівна Середня-спеціальна, Львівський технікум гідромеліоративний та сільського будівництва, 24.12.1975 року,  К № 579102 01.11.1954 р.н. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

 (попередня посада: всі особи перед тим були членами Правління)

4. Наглядова рада прийняла рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства: Дмитраш Володимир Михайлович. Рік народження: 1958. Освіта: Вища, Львівський політехнічний інститут, 30.06.1983 року, КВ № 751799. Стаж керівної роботи (років): 21. Попередня посада: Член Правління ЗАТ «Електро».

5. Наглядова рада прийняла рішення про обрання Генеральним директором Товариства: Тринцолина Ярослава Івановича (попередня посада – Голова Правління).

КОНТАКТИ: 270-81-72 (ФАКС) ТЕЛ. 270-27-35.
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up