ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «Електро» за 2020 рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства ПрАТ «Електро»

(Код ЄДРПОУ 00132486)

 (тис.грн)*
за 2020 рік

——————————————————————

|           Найменування показника           |     період        |

|                                            |——————-|

|                                            |звітний |попередній|

|——————————————–+——–+———-|

|Усього активів                              |  43705 |  73588   |

|——————————————–+——–+———-|

|Основні засоби                              |  3661  |  3038    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові фінансові інвестиції          |    18  |    –     |

|——————————————–+——–+———-|

|Запаси                                      |  6118  |  5768    |

|——————————————–+——–+———-|

|Сумарна дебіторська заборгованість          |  9536  |  33845   |

|——————————————–+——–+———-|

|Грошові кошти та їх еквіваленти             |  18586 |  24830   |

|——————————————–+——–+———-|

|Нерозподілений прибуток                     |  27595 |  33906   |

|——————————————–+——–+———-|

|Власний капітал                             |  34053 |  39581   |

|——————————————–+——–+———-|

|Статутний капітал                           |  2571  |  2571    |

|——————————————–+——–+———-|

|Довгострокові зобов’язання                  |  180   |  —     |

|——————————————–+——–+———-|

|Поточні зобов’язання                        |  9472  |  33670   |

|——————————————–+——–+———-|

|Чистий прибуток (збиток)                    |  296   |  2704    |

|——————————————–+——–+———-|

|Середньорічна кількість акцій (шт.)         |  30606 |  30606   |

|——————————————–+——–+———-|

|Кількість власних акцій, викуплених протягом|    0   |  1807    |

|періоду (шт.)                               |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Загальна сума коштів, витрачених на викуп   |    0   |  724,3   |

|власних акцій протягом періоду              |        |          |

|——————————————–+——–+———-|

|Чисельність працівників на кінець періоду   |   136  |  154     |

|(осіб)                                      |        |          |

——————————————————————

 

ТЕЛ/ФАКС:  (032) 229-51-42 (Бухгалтерія)

Головний бухгалтер – Лучко Петро Ярославович

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up