ВИД ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Публічне акціонерне товариство «Електро»

ЄДРПОУ 00132486

м. Львів, вул. Ковельська, 109а

Тел/факс 032 294-33-09

Електронна адреса – electro_nady@ukr.net

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 11.12.2015 року (Протокол №1) стались наступні зміни:

Припинено повноваження членів наглядової ради:

Демчук Ольга Йосипiвна, паспорт серія КА №389417 виданий
25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв. обл. Розмір частки у статутному капіталі 0,00%.

Салєй Iван Федорович, паспорт серія АС №342055, виданий 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 3,97%.

Костак Михайло Iванович, паспорт серія ВО №463412, виданий 13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 1,30%.

Собчук Юрiй Iванович, паспорт серія СР №113675, виданий 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 1,70%.

Нестеренко Сергiй Григорович, паспорт серія СС №297714, виданий 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвс. обл. Розмір частки у статутному капіталі 6,06%.

Пую Петро Васильович, поспорт серія КР №255051, виданий 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України Чернiвецькiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 2,84%.

Дмитраш Володимир Михайлович, паспорт серія МС №790119, виданий 03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС у країни у Тернопiльськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 0,43%.

Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.12.2015 року, протокол №1. Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Обрано голову наглядової ради Костак Михайло Iванович, паспорт серія ВО №463412, виданий 13.04.1998 Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 1,30%.

Змiни стались на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 11.12.2015 року.

Обрано членів наглядової ради:

Демчук Ольга Йосипiвна, паспорт серія КА №389417 виданий
25.03.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiв. обл. Розмір частки у статутному капіталі 0,00%.

Салєй Iван Федорович, паспорт серія АС №342055, виданий 25.11.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 3,97%.

Собчук Юрiй Iванович, паспорт серія СР №113675, виданий 16.11.1996 Млинiвським РВ УМВС України у Рiвненськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 1,70%.

Нестеренко Сергiй Григорович, паспорт серія СС №297714, виданий 14.06.2000 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвс. обл. Розмір частки у статутному капіталі 6,06%.

Пую Петро Васильович, поспорт серія КР №255051, виданий 03.12.1997 Садгiрським РВ УМВС України Чернiвецькiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 2,84%.

Дмитраш Володимир Михайлович, паспорт серія МС №790119, виданий 03.04.2001 Тернопiльським МВ УМВС у країни у Тернопiльськiй обл. Розмір частки у статутному капіталі 0,43%.

Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.12.2015 року, протокол №1. Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Посадових осіб обрано термiном на 3 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up