ДОДАТОК №1 до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів

ДОДАТОК №1

до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного  акціонерного товариства «Електро»

від 23 серпня 2013 року

 

Додаток 17
до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

РІШЕННЯ 
про анулювання викуплених акцій

1

Повне найменування товариства

Публічне акціонерне товариство «Електро»

2

Код за ЄДРПОУ

00132486

3

Місцезнаходження

79035, м. Львів, вул. Пимоненка, буд. 3

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

4.1

голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

Генеральний директор

Тринцолин Ярослав Іванович,

25.03.1950 р.н., освіта вища, інженер-електрик, виробничий стаж 36 років, на посаді Генерального директора з 6 червня 2006 року, директор Львівського управління ПАТ «Електро» з 1994 року – 19 років

4.2

голова та члени наглядової ради (за наявності)

Голова Наглядової ради

Дмитраш Володимир Михайлович, 13.03.1958 р.н., освіта вища, інженер-будівельник, виробничий стаж 38 років, на посаді Голови Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор Тернопільського управління ПАТ «Електро» з 2004 року – 9 років;

член Наглядової ради

Нестеренко Сергій Григорович, 02.11.1952 р.н., освіта вища, економіст, виробничий стаж 41 рік, на посаді члена Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор Івано-Франківського управління ПАТ «Електро» з 2000 року – 12 років 9 місяців;

член Наглядової ради

Костак Михайло Іванович,

 1959 р.н., освіта вища, інженер-електрик, виробничий стаж 37 років, на посаді члена Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор Закарпатського управління ПАТ «Електро» з 2004 року – 9 років;

член Наглядової ради

Демчук Ольга Йосипівна,

 01.11.1954 р.н., освіта середня–спеціальна, технік-електрик, виробничий стаж 37 років, на посаді члена Наглядової ради з 24 травня 2013 року, помічник директора з кадрів та соціальних питань у Львівському управлінні ПАТ «Електро» з 7 травня 1984 року – 29 років;

член Наглядової ради

Салєй Іван Федорович,

 24.10.1948 р.н., освіта вища, гірничий інженер-електрик, виробничий стаж 44 роки, член Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор Волинського управління ПАТ «Електро» з 1992 року – 21 рік;

член Наглядової ради

Пую Петро Васильович,

 20.06.1963 р.н. освіта вища, інженер-електрик, виробничий стаж 28 років, на посаді члена Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор Чернівецького управління ПАТ «Електро» з 28 березня 2000 року – 13 років;

член Наглядової ради

Собчук Юрій Іванович,

 23.02.1943 р.н., освіта середня, кваліфікація, виробничий стаж 48 років, на посаді члена Наглядової ради з 24 травня 2013 року, директор РУ ПАТ «Електро»з 2002 року – 11 років.

4.3

корпоративний секретар (за наявності)

Корпоративний секретар

Працьовитий Юрій Володимирович, 25.12.1976 р.н., освіта вища, правознавство, на посаді Корпоративного секретаря з 2008 року – 5 років

4.4

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

Голова Ревізійної комісії

Михайлович Олексій Михайлович, 02.01.1956 р.н., освіта вища, економіка, виробничий стаж 38 років, Голова Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, Головний інженер Львівського управління ПАТ «Електро» з 2006 року – 7 років;

член Ревізійної комісії

Якубів Марія Михайлівна,

 06.11.1952 р.н., освіта середня, економіка, виробничий стаж 42 роки, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, головний бухгалтер Івано-Франківського управління ПАТ «Електро» з 2 серпня 1982 року – 31 рік;

член Ревізійної комісії

Собчук Олена Юріївна,

 06.08.1975 р.н., освіта вища, економіст, виробничий стаж 15 років, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, бухгалтер Рівненського управління ПАТ «Електро» з 2002 року – 10 років

член Ревізійної комісії

Дмитраш Петро Михайлович, 16.10.1956 р.н., освіта середня, техніка електрозв’язку, виробничий стаж 33 роки, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, начальник виробничого відділу Тернопільського управління ПАТ Електро» з 2003 року – 10 років;

член Ревізійної комісії

Галичанський В’ячеслав Васильович 23.05.1973 р.н. освіта вища, інженер-електрик, виробничий стаж 16 років, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, в ПАТ «Електро» на іншій посаді не працює з грудня 2012 року;

член Ревізійної комісії

Рик Богдан Михайлович,

1957 р.н., освіта середня-спеціальна, технік-електрик, виробничий стаж 32 роки, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, майстер Закарпатського управління ПАТ «Електро» з 1989 року – 24 роки;

член Ревізійної комісії

Кушнір Олександр Іванович,

 22.08.1980 р.н., освіта вища, інженер – електрик, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, виробничий стаж 9 років, головний інженер Хмельницького управління ПАТ «Електро» з 2011 року – 2,5 роки

член ревізійної комісії

Сайко Наталія Іванівна,

 06.01.1968 р.н., освіта вища, економіст, виробничий стаж 27 років, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, інженер Івано-Франківського управління ПАТ «Електро» з 2004 року – 9 років;

член ревізійної комісії

Бучковський Олег Іванович,

 14.05.1983 р.н., освіта вища, інженер-електрик, виробничий стаж 7 років, член Ревізійної комісії з 15 квітня 2011 року, виконроб Львівського управління ПАТ «Електро» з травня 2006 року – 7 років

4.5

головний бухгалтер (за наявності)

Головний бухгалтер

Лучко Петро Ярославович,

 26.04.1944 р.н., освіта вища, економіка, виробничий стаж 50 років, на посаді Головного бухгалтера ПАТ «Електро» 24 роки

5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним акцій:

5.1

повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

5.2

код за ЄДРПОУ

30370711

5.3

місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3

5.4

реквізити договору з депозитарієм про обслуговування випуску акцій (номер, дата укладення)

Договір про обслуговування емісії цінних паперів

№ Е-463 від 16.06.2010 року

5.5

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

АВ № 581322 від 19.09.2006 до 19.09.2016

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту товариства:

6.1

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора

Приватне підприємство

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«III ТИСЯЧОЛІТТЯ-АУДИТ»

Ідентифікаційний код 31215885

6.2

місцезнаходження або місце проживання

79031, м. Львів, вул. Стрийська, 69/64

6.3

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 2590 від 18.05.2001 року, дію продовжено рішенням АПУ №229/4 від 31 березня 2011 року

7

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

7.1

інформація про випуски акцій емітента з розподілом за кожною емісією із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування – Свідоцтво № 452/1/94 від 22.11.1994 року видане Мінфіном України

на загальну суму – 302 340,00 грн.

номінальною вартістю 10,00 грн.

у кількості 30 234 штуки

прості іменні акції

 

– Свідоцтво №49/13/1/99 від 26.02.1999 року видане ДКЦПФР

на загальну суму – 302 340,00 грн.

номінальною вартістю 10,00 грн.

у кількості 30 234 штуки

прості іменні акції

форма існування – документарна

 

– Свідоцтво № 65/13/1/00 від 21.09.2000 року видане ДКЦПФР

на загальну суму – 2 539 656,00 грн.

номінальною вартістю 84,00 грн.

у кількості 30 234 штуки

прості іменні акції

форма існування – документарна

 

– Свідоцтво № 23/13/1/07 від 19.06.2007 року видане ДКЦПФР

на загальну суму – 3 809 484,00 грн.

номінальною вартістю 84,00 грн.

у кількості 45 351 штука

прості іменні акції

форма існування – документарна

Дата видачі 08.10.2007 року

Свідоцтво № 23/13/1/07-Т від 19.06.2007 року видане ДКЦПФР

на загальну суму – 1 269 828,00 грн.

номінальною вартістю 84,00 грн.

у кількості 15 117 штук

прості іменні акції

форма існування – документарна

 

– Свідоцтво № 23/13/1/10 від 18.05.2010 року видане ДКЦПФР

на загальну суму – 3 809 484,00 грн.

номінальною вартістю 84,00 грн.

у кількості 45 351

прості іменні акції

форма існування – бездокументарна

 

– Свідоцтво про реєстрацію

випуску акцій видане Західним територіальним управлінням НКЦПФР

на загальну суму 3 809 484,00 грн.

номінальною вартістю 84,00 грн.     

у кількості 45 351 штука

простих іменних акцій

форма існування – бездокументарна

Реєстраційний № 01/13/1/10

від 18.05.2010 р.

Дата видачі 07.06.2013 року

 

7.2

інформація про облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, форми випуску, форми існування, кількості облігацій, номінальної вартості однієї облігації, загальної суми випуску

———————

7.3

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, їх типу, форми випуску, форми існування, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску

———————

8

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій

3 809 484,00 (три мільйони вісімсот девять тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривні

9

Інформація про акції, які анулюються:

9.1

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп розміщених товариством акцій (або відповідного рішення єдиного акціонера товариства або іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів)

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро» № 1               від 10.04.2009 року

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро» № 1               від 15.04.2011 року

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Електро» № 1              від 24.05.2013 року

9.2

кількість викуплених акцій за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів – за класами )

14 745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п’ять)

9.3

загальна номінальна вартість викуплених акцій

1 238 580,00 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) гривень

9.4

кількість акцій, що анулюються, за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів – за класами)

14 745 (чотирнадцять тисяч сімсот сорок п’ять)

9.5

загальна номінальна вартість акцій, що анулюються

1 238 580,00 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) гривень

 

 
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up