Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро» 23 грудня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО»

79056, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок №109А

ПОВІДОМЛЯЄ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро»

23 грудня 2016 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою:

місто Львів, вулиця Ковельська, 109а, 2-й поверх адміністративного корпусу, актовий зал;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 10:00 години до 11:45 години дня;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 19.12.2016року;

Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний):

1)Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

2) Обрання Лічильної комісії.

3) Обрання голови та секретаря  позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Електро».

4) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

5)Викуп акцій у акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення з документами (матеріалами) для підготовки та прийняття рішень на загальних зборах акціонерів: матеріали з питань порядку денного надаються акціонерам з моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонерів: за місцезнаходженням ПАТ «Електро» (м. Львів, вул. Ковельська 109А) та/або – м. Львів, вул. Ковельська, 109а, приймальна Генерального директора ПАТ «Електро», тел. (032) 294-89-44) у робочі дні та робочий час; в день проведення загальних зборів акціонерів – в місці їх проведення. Відповідальна особа – Корпоративний секретар Працьовитий Ю.В.

Наглядова рада ПАТ «Електро»
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up