ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ «Електро»

Публічне акціонерне товариство «Електро»

ЄДРПОУ 00132486

м. Львів, вул. Пимоненка, буд 3

Тел/факс 270-27-35; 270-81-72

Електронна адреса – electro_nady@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКУПУ АКЦІЙ:

23.08.2013 року року прийнято рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Електро» Підстава

викупу акцій – рішення загальних зборів акціонерів

Період викупу акцій з 23.08.2013 року по 22.08.2014 року

Номінальна вартість 84,00 гривень. Ринкова вартість 1 000,00 гривень Форма існування: без

документарна, акції прості іменні

Свідоцтво про реєстрацію акцій № 01/13/1/10 від 07.06.2013 року

видане Львівським територіальним управлінням ДКЦПФР

Прибуток на акцію 0 грн.

Підлягають викупу 12 480 акцій – 27,5186 %

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ЗМЕНШЕННЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ:

23.08.2013 року прийнято рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Електро»

Розмір Статутного капіталу 3 809 484,00 гривень

Сума на яку зменшується статутний капітал – 1 238 580,00 гривень та частка у % – 32,5130

Генеральний директор Тринцолин Я.І. володіє : 5368 акцій – 11,8366 %

Члени Наглядової ради:

Дмитраш Володимир Михайлович – 1396 акцій – 3,0783 %

Салєй Іван Федорович – 1911 акцій – 4,2138 %

Нестеренко Сергій Григорович – 2287 акцій – 5,0429 %

Костак Михайло Іванович – 2883 акції – 6,3571 %

Собчук Юрій Іванович – 1531 акція – 3,3759 %

Пую Петро Васильович – 870 акцій – 1,9184 %

Демчук Ольга Йосипівна – 30 акцій – 0,0661 %
© 2012-2021 ПрАТ Електро. All Rights Reserved
Scroll Up